Undersökning influencer marketing 2019

Vår nya influencer undersökning är ute! Kommersiella samarbeten i sociala medier delar åsikter mer än någonsin tidigare

 

YouTube är det mest inflytelserika mediaslaget bland 15-35-åriga finländare och svenskar, vilket bekräftas i den undersökningen vi nyligen genomfört tillsammans med OMD Annalect. Kommersiella samarbeten på YouTube anses också vara mer positiva än annonsering i något annat media. Medan inställningen mot influencers kommersiella samarbeten är positiv, så skapar den mer delade uppfattningar i än högre utsträckning än tidigare.

Unga finska och svenska vuxna anser att YouTube, webb-TV och Spotify är deras viktigaste dagliga media. Enligt den kartläggning kring influencers som Troot och OMD gjort, så tittar upp till 93% av alla 15-35-åriga i Finland samt upp till 96% av motsvarande grupp i Sverige på YouTube-videor varje vecka. Tittandet på videor anses vara nästan 20% viktigare än jämfört med ifjol.

Enligt rapporten så är inställningen till kommersiella samarbeten av influencers generellt positiv i de flesta sociala medier, men de genererar mer negativa reaktioner än tidigare. Negativ inställning till kommersiella samarbeten på YouTube, Instagram och bloggar har ökat med ett par procent sedan förra året. 

”Det är förståeligt att kommersiella samarbeten också väcker frustration, speciellt ifall det görs omdömeslöst eller allt för frekvent i en influencers kanal. Därför är det viktigt att fokusera på innehåll istället för kvantitet” säger Jarno Laasala, en av grundarna till Troot och även känd från The Dudesons.

”Unga vuxna säger att de anser hög kvalitet som det viktigaste vid partnerskap. Även ett enstaka samarbete kan väcka irritation om kreatören inte riktigt står bakom varumärket eller om implementeringen är svag. Målinriktad innehållsdesign och att hitta rätt form för att influera är hörnstenar när det gäller kvalité” fortsätter vår VD Joona Haatainen.

Enligt vår senaste undersökning så känner 46% av 15-35-åriga finländare, och i ännu högre utsträckning svenskar, att deras köpbeslut i alla fall ibland påverkas av en influencers samarbeten. YouTube-videor har större inflytande på köpbeslut än t.ex. innehåll på Instagram eller i en blogg. Särskilt kläder, livsmedel, smink och elektronik köps baserat på intryck hämtade ur YouTube-videor.

Om du är intresserad av ladda hem undersökningen, klicka här!