Hur ska man navigera i influencer marketing-djungeln?

Användandet av influencer marketing som en del i marknadsföringsmixen har ökat explosivt. Den snabba tillväxten de senaste åren har lett till en kraftig misskötsel inom branschen och sättet den sköts på. Vad kan man som annonsör göra?

Influencer marketing har växt till till en djungel där det finns lika många varianter som det finns bolag. Vissa av byråerna och/eller nätverken fokuserar på att förmedla en bred repertoar av influencers som blir definierade som annonsplats baserat på visningar, engagemang och/eller konverteringar som levereras, medan andra skapar mer seriösa planer och utgår från influencers själva för att skapa det bästa utfallet (vi råkar såklart räknas till de senare). 

Med andra ord, synen på att ta ansvar varierar kraftigt från byrå till byrå, baserat på vad en anser är viktigast. Åsikterna går isär gällande vad som är positivt för varumärket som ska representeras, och ibland glöms det viktigaste bort. Det vill säga att en influencer är en individ som känner sin målgrupp bäst, och bör få skapa sitt content på sitt sätt för att skapa den mest autentiska känslan.

Samtidigt får kunderna höra olika versioner om vad som fungerar bäst. Allt från  kommersiella partnerskap, antalet rekommenderade samarbeten, synen på att influencern jobbar eller jobbat med konkurrerande varumärken och att marknadsföra produkter riktade mot vuxna. I år har en aktiv diskussion initierats mellan många av branschens parter som för första gången försöker hitta gemensamma värderingar så det ska bli tydligare för kunderna.

Men idag är det i det närmaste omöjligt för annonsörer att förstå helheten utifrån alla dessa olika synvinklar.

Det är därför vi på Troot nu stärker vår roll som en pålitlig expert inom influencer marketing. Vårt team består av professionella marknadsförare med lång erfarenhet av influencer marketing, var och en med sin egen specialitet. Vi strävar hela tiden efter att vässa och utmana det sätt vi jobbar på, och vårt team har också förstärkts med nya sälj-, marknads- och kommunikationsexperter. Vi vill utmana marknaden, vårt eget arbete och förstås våra kunder. För vi tror inte att den enklaste lösningen är den bästa. 

Vad bör en annonsör tänka på för att börja med  influencer marketing?

1.Bekanta dig först med innehållet hos en influencer, skapa sedan målen.

När du planerar en influencer marketing-kampanj behöver du alltid lära känna personen och dennes innehåll i de olika kanalerna. Även om du bara gör en kampanj med en influencer så kommer publiken relatera ditt meddelande till innehållet från denne influencer. Du måste därför våga lita på influencern och ge han/henne den nödvändiga friheten för att implementera ert samarbete. Var även uppmärksam på målgruppen i de olika kanalerna på förhand, för det är endast då du kan skapa realistiska mål för partnerskapet som också gör att du kan följa upp det på rätt sätt.

Bra att tänka på…
Brand Awareness och förväntningar på mätbar ökad försäljning är sällan bra att kombinera för en och samma kampanj. Detta eftersom utformningen av själva innehållet i de flesta fall behöver vara olika för att kunna svara på förväntningarna.

2.Kopiera inte innehållet

Att försöka maximera antalet visningar med ett allt för identiskt innehåll från influencer till influencer, och inlägg till inlägg är ett hot mot trovärdigheten och effektiviteten. Kampanjens framgång mäts inte utifrån vad du tycker eller känner om det, utan hur det tas emot av publiken. Därför ska du alltid planera tillsammans med influencern i fråga, då hen känner sin publik bäst.

3. Välj kanal med omsorg

Marknadsföring genom rörlig bild kan ta många olika former och ha olika budskap. Det kan vara värt att planera dina kanaler med ett brett perspektiv, för uppmärksamhetsvärdet kan vara oöverträffat i oväntade kanaler. Men kom ihåg att producerat material inte ska användas hos influencers då det högst troligt kommer ha en negativ effekt på kampanjen. Budskapet och innehållet måste ha sitt eget syfte och mål baserat på de kanaler ni vill synas på hos influencern. Man bör också vara beredd på att målgruppen kan skilja sig mellan en influencers olika plattformar, och att beteendemönstret kan variera sig.

Har ni några frågor utifrån innehållet i detta blogginlägg eller gällande influencer marketing överlag? Don’t be a stranger and we don’t bite – maila andreas.hellmers@troot.se så svarar vi så snabbt vi kan!