Vem bär ansvaret om inte byråerna?

Influencer marketing är en relativt ny bransch som kryllar av rookie mistakes. Vi byråer lär oss hela tiden vad som funkar bra och mindre bra. Och det som gav positiv ROI igår gör inte nödvändigtvis det idag. Allt det här är okej, så länge vi anpassar oss och våra affärsmodeller efter den nya informationen. För om vi som byrå upplever viss osäkerhet är det inget mot vad företagen eller influencern gör.

Vi kan inte nog trycka på vikten av att undvika exklusivitetsavtal. Det är vi som måste gå i bräschen för att alla samarbeten bygger på trovärdighet, vilket ställer höga krav på matchningen mellan influencer och företag. Att som byrå låsa fast en influencer och begränsa möjliga matchningar är kontraproduktivt för alla inblandade.

Vår roll bör i första hand vara att stå upp för influencerns innehåll och kreativitet – hela anledningen till att följarna finns där och är engagerade. Genom att bygga en relation med varje influencer vi representerar kan vi vara mer än en mellanhand. Vi blir då en kreativ partner som hjälper influencern att stärka sin kanal genom samarbeten.

Ansvaret gentemot företagen bottnar naturligtvis också i det innehåll som kommer ut, samt vilka matchningar som görs. Bristande trovärdighet eller underhållningsvärde ger inte den positiva effekt som förväntas. Men det räcker inte. Det är minst lika viktigt att vi vågar vara fullständigt transparenta i sättet vi tar betalt och vilket värde vi kan bidra med. Ju större okunskap desto öppnare kort. För varje samarbetes skull, men också för hela branschens framtid.

Daniel Strandberg-Mataj
Sverigechef. Troot