Den dolda nyckeln bakom lyckad influencer marketing

Allt fler annonsörer inser potentialen i influencer marketing som verktyg för att skapa genuint intresse och engagemang hos en målgrupp. Fantastiskt, tycker vi på Troot, och helt klart ett steg i rätt riktning för att anpassa den digitala marknadsplanen efter vårt moderna konsumentbeteende. Vad många dock glömmer, är att det stora värdet i influencer marketing ligger i långsiktiga samarbeten.

Influencer marketing används främst av annonsörer vid större kampanjer, som ett slags sido komplement till andra marknadsaktiviteter. Det finns såklart ett värde även i dessa kortare influencer samarbeten, särskilt för produkter och tjänster vars fokus ligger på explosiv tillväxt snarare än långsiktiga kundrelationer. Men om vi istället tar lärdom av exempelvis OnePlus, som har valt att genomföra långsiktiga och strategiska samarbeten tillsammans med våra influencers på Troot, så ser vi att ambassadörskapet, lojaliteten och engagemanget har tillåtits att blomstra. Genom denna långsiktiga strategi har OnePlus lyckats cementera sig till att bli synonymt med influencers som t.ex. Kapten Riley.

För oss som arbetar med influencer marketing är det viktigt att påminna oss om att vi inte längre jobbar programmatiskt eller med digitala annonsplatser. Vi jobbar tillsammans med människor, som under lång tid skapat ett förtroende hos sina följare. För att dra fördel av influencers inflytande vill vi bli en del av, förstärka och cementera våran produkt eller tjänst i lojaliteten mellan influencer och följare.

Ytterligare argument för långsiktiga samarbeten är möjligheten till kontinuerlig optimering på dags- och veckobasis. Det går helt enkelt inte att optimera en kampanj på ett enskilt instagraminlägg eller en youtubevideo tillsammans med en influencer. Istället fastnar man lätt i en cykel där innehåll eller koncept inte resonerar med den tilltänkta målgruppen. En cykel som vi vet enkelt hade kunnat brytas om influencer och företag under en längre tid format samarbetet och kontinuerligt anpassat det efter målgrupp och kanal.

Viktiga punkter för att långsiktigt i din influencer marketing:

  1.     Integrera influencer marketing i den övergripande och långsiktiga marknadsplanen

Låt influencer marketing bli en naturlig del av den strategiska planeringen, inte bara ett komplement under de större kampanjaktiviterterna.

  1.     Bjud in influencers till bordet

Om det är någon som känner sin målgrupp, så är det influencers. Dra fördel av denna källa till inspiration och information genom att bjuda in till diskussion. På så sätt kan utvalda influencers delge deras tankar kring hur ert varumärke, produkt eller tjänst kan implementeras på ett naturligt sätt.

  1.     Anpassa språk och format efter plattform

Olika plattformar skapar olika beteende hos användarna. Våga testa och hitta rätt språk och format för just din produkt eller tjänst tillsammans med influencers.
Vill du veta mer? Vänligen kontakta
Daniel Strandberg, daniel.strandberg@troot.se, +46 700 433 477